Eksempler på 1-2-3-dokumenter

Her finder du flere eksempler på 1-2-3-dokumenter, og der kommer løbende flere til. Hvis du har lyst til at bidrage med et dokument, der har givet dig succes, er du mere end velkommen til at sende det til mig på steen@hitmedjobbet.dk. Hvis jeg synes, at det kan give værdi for andre som eksempel, kan de finde det her efter kort tid. Jeg tilpasser selvfølgelig sprogligt og måske indholdsmæssigt, før jeg offentliggør.

På forhånd tusind tak.

NB Denne side er rettet mod dem, der har læst Scor jobbet til samtalen alene. Derfor vil jeg sætte pris på, hvis du undlader at dele linket til andre. På forhånd tak.

Institutionsleder

Efter 1 måned i jobbet, har jeg

 • Afholdt samtaler med alle pædagoger om deres syn på problemerne i institution
 • Fået overblik over uddannelsesniveauet hos hver enkelt medarbejder og en pædagogisk kompetenceanalyse for institutionen som helhed.
 • Lært både børn og forældre at kende og er begyndt at genskabe tilliden hos forældregruppen.
 • Afholdt minimum ét forældremøde, hvor vi lytter og anerkender de frustrationer, der er opstået gennem det sidste år.
 • Bremset strømmen af udmeldelser.

Efter 2 måneder i jobbet har jeg

 • Haft møder med og opnået enighed med Børn & Unge om strategien for det nødvendige kompetenceløft.
 • Udarbejdet uddannelsesplaner i fællesskab med og for alle medarbejdere i institutionen.
 • Gennemført en trivselsanalyse blandt børnene og indsamlet viden, der skal danne grundlag for en styrkelse af børnenes psykiske ’arbejds’-miljø.
 • Opbygget et stærkt og stabilt samarbejdsklima med alle bestyrelsesmedlemmer.
 • Skabt en konfliktfri dagligdag.

Efter 3 måneder i jobbet har jeg

 • Iværksat kompetenceløftet. Dels i form af medarbejdernes individuelle deltagelse i efteruddannelse, dels i form af en intern kursusrække med fokus på de behov, jeg tidligere har identificeret.
 • Fået vendt institutionens image, så vi ser en nettotilgang.
 • Fortalt historien om forandringerne i til avisen.
 • Givet både medarbejdere og bestyrelse ejerskab til vores nye strategi og pædagogiske metoder og målsætninger.

Talepædagog / Specialklasseleder

Efter én måned har jeg

 • Skabt en tillidsfuld relation til børnene i specialklassen
 • Haft det første møde hvert enkelt forældrepar, hvor vi har forventningsafstemt i forhold til målsætningen med deres barn.
 • Påbegyndt arbejdet med individuelle læringsplaner og målsætninger med hvert enkelt barn.
 • Sat mig grundigt ind i skolens framework og metodevalg.
 • Skabt en god professionel og kollegial relation til mine kolleger. De ved, hvad jeg byder ind med, og hvad jeg kan hjælpe med – og vice versa.

Efter to måneder har jeg

 • Motiveret børnene til at arbejde lystbetonet med deres udfordringer med artikulation. De synes, at træningen er sjov.
 • Færdiggjort læringsplanerne og præsenteret dem for forældrene.
 • Inddraget forældrene i arbejdet og lært dem, hvilke lege og aktiviteter, de selv om de kan bruge for at hjælpe deres børn med at få fremskridt. Selvfølgelig uden at det føles som arbejde.
 • Givet børnene en oplevelse af stolthed over deres arbejde.

Efter tre måneder har jeg

 • Nået mærkbare resultater og fremskridt for alle børn.
 • Afholdt workshops med forældre, så de har faglig forståelse for deres børns udfordringer og kendskab til arbejdsmetoder.
 • Løftet børnene i en grad, så det er lettere at hjælpe dem til at lege sammen, så vi på den måde er i stand til så småt at arbejde med sociale kompetencer.
 • Gjort det muligt for en del af børnene at kommunikere verbalt, så deres nærmeste forstår dem.
 • Lagt planer for udarbejdelse af informationsvideoer, der kan styrke andre fagpersoners arbejde med børnegruppen.

PA / Chefsekretær

Om 30 dage

 • ... kender og forstår jeg min leders vaner og personlige preferencer. Vi har opbygget en personlig relation og -tillid.
 • ... har jeg sat mig ind i virksomhedens overordnede forretningsgange
 • ... har jeg lært hendes nærmeste interne samarbejdspartnere og dem, der refererer til hende at kende - og forstår relationer
 • ... ved jeg, hvordan jeg kan understøtte samarbejdet med dem
 • ... kender jeg de relevante it-systemer og bruger dem problemfrit
 • ... styrer jeg min chefs kalender
 • ... udarbejder jeg mødereferater og følger op på dem

Om 60 dage

 • ... har jeg dyb indsigt i virksomhedens kultur og den interne jargon
 • ... håndterer jeg selvstændigt min chefs e-mail-korrespondance. Jeg ved, hvad jeg kan og skal svare, eller om jeg skal videresende mails til hende
 • ... har jeg indsigt i min chefs samarbejdsrelationer til andre afdelinger i huset og kan overtage en del af kommunikationen med dem
 • ... udarbejder jeg materialer til møder, rapporter og præsentationer

Om 90 dage

 • ... har jeg fået fingeren så meget på pulsen, at jeg kender chefens og organisationens respons på udefrakommende hændelser
 • ... bruger min chef mig som sparringspartner på faglige spørgsmål
 • ... bruger jeg min indsigt til at give relevante anbefalinger
 • ... ved jeg det meste om virksomhedens markedssituation og position i branchen
 • ... er vi nået til det punkt, hvor jeg aflaster chefen så meget, som det overhovedet kan lade sig gøre