Flere eksempler på dine svar og spørgsmål

Her finder du en række eksempler på de svar, du kan give og de spørgsmål, du kan stille under samtalen. Der kommer løbende nye eksempler på listerne, som måske kan give dig ekstra inspiration i forhold til det, du har læst i bogen.

Har du lyst til at byde ind? Så send dine eksempler og forslag til mig på steen@hitmedjobbet.dk. Hvis dit eksempel er skarpt og kan hjælpe andre, bringer jeg det hellere end gerne her på siden. På forhånd tak.

Undgå venligst at sprede linket. Siden er usynlig og er forbeholdt dem, der har læst Scor jobbet til samtalen.

Kapitel 6, Svar med udgangspunkt i dit CV

Allerede tidligt på fysioterapeutstudiet vidste jeg, at det var genoptræning, jeg skulle arbejde med. Jeg skrev bacheloropgave om motivation af patienter med senhjerneskader og indledte min karriere i primær sektor  , hvor jeg har lært at have med alle typer ældre at gøre. Efter fem år på Aalborg Sygehus’ Neurokirurgiske afdeling er min drøm nu at rykke op i superligaen med et job på Hammel Neurocenter. Her får jeg den tid til fordybelse, jeg savner andre steder i systemet. Jeg kender patienterne og lidelserne fra mine tidligere job, og derfor ved jeg, at jeg kan gøre en positiv forskel her.

Jeg er uddannet vej- og trafikingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Århus. Siden har jeg arbejdet i Vej- og trafikafdelingerne i Slagelse og Holbæk kommuner. Begge steder har jeg fungeret som fagansvarlig ved flere vejprojekter, ligesom jeg var projektleder for den nye cykelsti fra Merløse til Hvalsø i 2011. Med mine erfaringer fra kommunerne og specialkurser på DTU ser jeg jobbet hos COWI som et naturligt næste skridt i min karriere.

Kapitel 6, Vis dem, hvad de får ud af at ansætte dig

Louise havde talt med en tidligere ansat, som hun havde fået kontakt med gennem sit netværk. ”Den nye chef er vildt værdibaseret i sin tilgang til borgerne,” fortalte hun. Hun går rigtig meget op i, at du har klare holdninger til, hvordan ergoterapeuten møder borgerne, har jeg hørt.”
Gennem de seneste fem år har jeg forbedret min praksis ved at være endnu mere bevidst om, hvordan jeg bedst møder hver enkelt borger. Den bedste måde at behandle borgerne ens, er at møde dem forskelligt. Min baggrund med genoptræning af afasipatienter betyder, at jeg …

Kapitel 6, motivationer

Mit allerførste møde med jer slog benene væk under mig. Jeg havde kun hørt en smule om jer, før jeg talte med dig og en af mine kommende kolleger på karrieremessen i Odense. Jeres tilgang til efterud-dannelse og karriereudvikling tiltaler mig, fordi jeg tror på livslang læring, og fordi jeg gerne vil være dygtigere. Min holdning er den, at jeg helst skal gå klogere hjem fredag eftermiddag, end da jeg mødte ind mandag morgen. Det er jeg overbevist om, jeg kan opnå hos en arbejdsgiver, der lægger vægt på at uddanne og videreudvikle sine egne talenter. Og så er jeg overbevist om, at jeg har meget at tilføre mine kommende kolleger med min viden om public portfolio management, som jeg har skrevet kandidatopgave om.

Jeg tager hatten af for Kæde WW’s evne til at skabe vækst i et udfordret marked – ikke mindst i betragtning af, at I udvider uden en kapitalstærk partner i ryggen. Det kræver først og fremmest integritet kombineret med et solidt produkt – og så jernvilje. Den karakteristik svarer til min egen, og jeg vil vanvittigt gerne være kædekonsulent her. Min erfaring fra lignende stillinger med gode resultater hos Konkurrent AA er kun et ekstra incitament for mig. Jeg ved, at jeg kan gøre en forskel igen.

Mit allerbedste argument for at søge job her er jeres evne til at være langt fremme i forhold til nye behandlingsmetoder. Jeg ved, at I bruger ressourcer på forskning og efteruddannelse, og det gør det attraktivt for mig som sygeplejerske at være en del af afdelingens arbejde. Jeg har læst flere af de artikler, som lægerne her på afdelingen har publiceret, og jeg vil gerne være en del af det miljø, der flytter bjerge for kvinder med knogleskørhed.

Det gør jeg, fordi jeg kender Daniella D., der arbejder i produktionen. Hun har fortalt mig om det godt arbejdsmiljø, gode kolleger og det interne rotationssystem. Samtidig kan jeg godt lide at arbejde for en virksomhed, der er privat ejet, og hvor ejerlederne lægger vægt på at producere alt lokalt. Så der er kun positivt at sige om jer i forhold til mine værdier og ønsker.

Jeres visuelle univers er helt unikt. Jeg er vild med, at I ikke bare flyder med strømmen. Det er tydeligt, at hele Grafisk Bureau QQ formår at åbne øjne og skaffe positiv opmærksomhed på, og det vil jeg vanvittigt  gerne være en del af. Jeg tør dreje væk fra hovedvejen – men selvfølgelig først efter at have sikret mig, at vi har styr på, hvordan vi bygger nye veje for vores kunder.

Stutteriet var kendt i vide kredse for sit målrettede opdræt af dressurheste, som ligger højt på ranglisterne i Danmark og flere steder i udlandet.
Baggrunden er et kompromisløst avlsprogram, der bygger på en næsten videnskabelig tilgang kombinationer af blodlinjer.
Jeg har fulgt jer i en årrække, og jeg er vildt imponeret over jeres seriøse og målrettede arbejde med blodlinjer og optimering af egenskaber hos både hingste og hopper. Det vil jeg vanvittigt gerne være en del af, fordi jeg gerne vil arbejde med og lære af de bedste.

Kapitel 6, Hvorfor skal vi ansætte dig?

Forældretilfredshedsundersøgelsen viste, at forældrene især var utilfredse med, hvordan forældresamarbejdet kørte. Flere forældre efterlyser, at pædagogerne uopfordret informerer dem om barnets udvikling og de udfordringer, de møder i børnegruppen.
Fordi min store styrke er kommunika-tionen med forældrene. Jo bedre vi er til at informere om udviklingstrin og inddrage dem i det, vi arbejder med i hverdagen, jo mere kan vi forvente, at de selv yder. Jeg nyder virkelig det, jeg kalder den indirekte pædagogik, hvor vi styrker forældrerollen og involveringen.

Kapitel 8, Hvad er dine styrker?

Du har researchet dig frem til, at teamet har behov for ny energi og nye input:
Min vel nok største styrke er, at jeg ikke tænker ud af boksen. Jeg laver nye bokse. Det leder til utraditionelle løsninger på traditionelle problemstillinger, og mange gange får det også andre teammedlemmer til at se med nye øjne på de ting, vi arbejder med.

Du har fundet ud af, at ledelsen i virksomheden kæmper med lidt utilfredshed hos investorerne:
Den første styrke, jeg vil fremhæve, er evnen til at agere proaktivt i forhold til stakeholders. Jeg lægger vægt på at forudse de spørgsmål, vi får, så vi er i stand til at besvare dem, når de kommer. Da jeg arbejdede i Institut ZZ, betød det, at en af de store investorer tilførte ny kapital, fordi ”I altid gennemtænker enhver handling og kan argumentere for den,” som han sagde.

Du ved, at elinstallationsfirmaet har flere og flere kunder, der efterspørger SmartHome-løsninger:
Jeg har specialiseret mig i SmartHome og har både efteruddannet mig inden for IHC og Z-Wave. Derfor kan jeg hjælpe med at dække den øgede efterspørgsel, der løbende kommer på SmartHome-løsninger.

Du ved, at den receptionist, der nu er rejst, var let at irritere, og at stort set alle så det som et problem:
Min allerstørste styrke er, at jeg udmærket ved, at jeg er her for at hjælpe andre. Uanset om det er kunder eller kolleger, nyder jeg at løse de opgaver, der kommer. Derfor er der aldrig nogen, der går forgæves, når de kommer til mig, og jeg gør mit bedste for at løse alle udfordringer hurtigst muligt.

Du søger job som aktieanalytiker med speciale i emerging markets i en bank, hvis investeringsrådivning på området har haltet de senere år:
Min spidskompetence og største interesse er emerging markets. Jeg skrev speciale om risikovurdering af vækstvirksomheder i BRIK-landene og fik 12. Efterfølgende har jeg arbejdet med emnet i en pensionskasse, hvor vi slog markedet tre år i træk trods lav risiko.

Du har fundet ud af, at skolen, der søger en specialklassepædagog, har svært ved at etablere læringsrummet i elevgruppen:
En af mine mest relevante styrker er at møde specialklasseelever på en måde, så de føler, at vi har en ligeværdig relation, men at de godt ved, at jeg er den, der bestemmer. Især de tosprogede børn har respekt for naturlig autoritet, når den ikke bliver brugt til at banke dem i hovedet med. Respekt møder respekt, og det er forudsætningen for udvikling.

Researchen viste, at den nye fittnesskæde udelukkende brugte holdtræning. Derfor er det vigtigt, at den daglige leder har fingeren på pulsen og formår at fastholde medlemmerne. Det forholdt Jesper sig til ved at tænke over, hvordan han ville gøre det.
Det er nok, at jeg ved, hvordan vi fastholder medlemmerne bedst. Velkomst, rengøring og oplevelsen af, at vi interesserer os for deres udvikling og oplevelse, betyder enormt meget. Jeg er stærk til at følge op og spørge interesseret ind til træningen og udbyttet.

Kapitel 8, Hvad er dine største svagheder

En gang imellem vil jeg lidt for meget på en gang. Jeg har bare været nødt til at erkende, at ingen kan multitaske hele tiden, og at det er svært at springe rundt mellem opgaverne. Derfor lærer jeg mig selv at slå telefonen på flytilstand og lukke Outlook, når jeg er i gang med noget vigtigt. Så holder jeg koncentrationen og tillader kommunikation med omverdenen i bestemte tidsintervaller. Det har øget min effektivitet betragteligt.

Jeg har det med at blive irriteret, når andre laver unødvendige fejl. Jeg har indset, at det ikke fører noget godt med sig at vise irritation, så nu prøver jeg i stedet at spørge om lov til at byde ind. Så vinkler jeg min feedback positivt og giver konstruktive input, der kan hjælpe dem til at gøre det bedre næste gang. Min nye læring er, at de fleste reagerer langt mere positivt på den tilgang. Også mig selv.

Virksomheden manglede programmører, der kunne lave API-integrationer i et bestemt framework. Markedet var støvsuget på dét område. Jesper fandt et onlinekursus, som kunne opgradere hans kompetencer, så de svarer til behovet.
Jeg mangler hands on-erfaring med lige præcis dén API-integration, men jeg har fundet et onlinekursus, hvor jeg kan nå certificering, før jobstart. Den certificering er jeg selvfølgelig indstillet på at tage i min egen tid, så jeg kan være helt på toppen, når jeg begynder.

Kapitel 8, Hvor meget skal du have i løn?

Jeg ved, at min specialviden om interaktionsdesign er efterspurgt, og at det ser ud til, at efterspørgslen stiger markant. Jeg forestiller mig en startløn på omkring XX tusind kroner og en resultatbaseret aftale om lønstigninger.

Kapitel 8, Hvad er en god chef for dig?

Jeg trives bedst under en chef, der sætter klare rammer, som vi så kan bevæge os inden for. En, der stoler nok på medarbejderne til at give os råderum, og som bakker op om det individuelle initiativ, så længe det er i tråd med virksomhedens værdier.

Jeg fungerer bedst med en leder, der viser retning uden at opføre sig som det, der vist hedder en micro manager, der skal kontrollere alt i detaljen. Tillid og tiltro til medarbejderne er helt sikkert en god chefs vigtigste egenskab.

Kapitel 8, Hvad er en dårlig chef for dig?

Den dårligste chef, jeg kan forestille mig, er kolerisk og lader det altid gå ud over sine ansatte, når han eller hun laver en fejl.

Jeg kan godt lide at tænke på, at jeg kun har haft gode chefer. Men hvis jeg skal sige, hvad der ville være en dårlig chef for mig, er det en, der lukker sig inde og er uopmærksom i forhold medarbejderne.

Kapitel 8, Hvad ved du om os?

Researchen viste blandt andet, at biotekvirksomheden hele tiden styrkede sit interne uddannelsesprogram, og at de unge forskere fik en dag om ugen til at arbejde med deres egne ideer efter Googles forbillede.
Jeg ved, at I måske er den mest fremsynede virksomhed i Øresundsregionen. Det inspirerer også mig som laborant, at I slipper forskerne løs en dag om ugen. Jeg ved også, at jeres pipeline er spændende, og jeg er overbevist om, at det bare bliver bedre fremover.

Socialcenter Vest håndterer fortrinsvis borgere med andre problemer end ledighed – især borgere med psykiske lidelser og misbrug. Derfor er samarbejdet med bostøtter vigtigt, og jeg forstår, at I griber lige præcis dét mere aktivt an end så mange andre socialcentre. Den løbende mulighed for supervision og vejledning i det daglige arbejde er interessant, og jeg tror på, at I går den rigtige vej.

Jeg ved, at I især laver entrepriser, men at I modsat som så mange andre har taget en strategisk beslutning om at køre service for at fastholde kunderne. Mange tømrerfirmaer er enten/eller, men jeg kan godt lide tanke om, at Tømrerfirma XX’s kunder kun skal bruge én tømrer. Samtidig er jeg opmærksom på, at der er en risiko for nedskæringer, når kommunalbestyrelsen forhandler budgettet for næste år. Hvad tror du, at det kommer til at betyde for lige præcis det arbejde?

Kapitel 8, Hvorfor søger du over i en ny branche

Jeg søger ikke væk fra A-kassen. Jeg søger hen til 3F. Jeg vil allerhelst deltage i den faglige kamp og hjælpe med at sikre lønmodta-gerne de vilkår, de fortjener.

Kapitel 8, Hvad er vigtigt for dig i et job?

Det er vigtigt for mig, at jeg arbejder i en organisation, hvor vi kender vores ’why’. At vi arbejder sammen frem mod fælles mål, og at retningen er entydig. Klar tale og forventningsafstemning giver sikkerhed, og det er noget af det, der gør os effektive.

Kapitel 8, Du bor langt fra arbejdspladsen. Vil du pendle eller flytte?

Min mand og jeg er enige om, at vi flytter, hvis jeg får jobbet. Børnene går i børnehave, og Martin er håndværker, så det bliver ikke noget problem. Vi har allerede fået lejligheden vurderet, og der er masser af boliger i vores prisklasse her i byen.

Vores plan er, at vi flytter, når vi har solgt huset. Liggetiden er omkring 4-6 måneder, og hvis vi er villige til at fire lidt på prisen, bliver det i hvert fald ikke længere. Indtil da kører jeg frem og tilbage.

Rutebilen kører næsten fra dør til dør. Jeg lytter til faglige podcasts eller tager læsestof fra arbejde med undervejs. På den måde spilder jeg ingen tid på at pendle.

Kapitel 8, Hvor er du om fem år?

Jeg er typen, der foretrækker stabilitet og forudsigelighed. Jeg hører nok til den lidt gamle type, der synes, at det er en dyd at blive i et job. Og så længe jeg har mulighed for at gøre mit arbejde godt, er det naturligt at blive der, hvor jeg er.

Som du også kan se på mit CV, har jeg været længere end fem år i begge mine første job. Sådan går det også her. Jeg glæder mig til at være med til at tage det lange seje træk igen.

Når jeg har søgt job i en vækstvirksomhed, er det, fordi jeg gerne vil være del af en udvikling. Jeg ser mange spændende muligheder her – både for jer og for mig selv – og jeg håber på at udvikle mig med hos virksomhed MM i mange år.

Kapitel 8, Hvorfor holdt du op med at arbejde der?

Som du sikkert godt ved, valgte koncernen at lukke sine aktiviteter i Nyborg. Jeg blev tilbudt at fortsætte i en lignende stilling på hovedkontoret, men det valgte jeg at sige nej tak til.

Der kom en ny leder for afdelingen, og lige fra den første dag kunne jeg mærke, at vi ikke svingede helt så godt. Normalt kommer jeg godt ud af det med alle, men som tingene stod, kan jeg godt forstå, at det blev mig, flasken pegede på, da vi skar ned.

Firmaets nye salgschef målte sælgerne ud fra kriterier, der ikke lige stemte med min stil. Jeg har det svært med, at jeg i højere grad bliver målt på antal kundebesøg end på omsætning og indtjening. Min erfaring er, at en glad kunde genbestiller, når sælgeren bruger tid på at løse problemerne i stedet for at sende problemet videre til en kollega. Derfor levede jeg ikke op til forventningerne, selv om jeg havde salgsafdelingens højeste dækningsbidrag.

Der blev rokeret i organisationen, og mine kompetencer passede ikke helt ind i puslespillet. Jeg manglede simpelthen praktisk erfaring med sygedagpengereglerne, og så er det jo naturligt nok, at jeg blev overflødig.

Jeg fik desværre aldrig en entydig forklaring på afskedigelsen, selv om jeg bad om det. Mit bedste gæt er, at det har været noget personligt.

Det viste sig, at opgaverne var anderledes, end jeg havde forventet, og det betød, at jeg ikke slog helt til. Jeg var simpelthen ikke den rette til jobbet. Jeg har lært, at jeg altid skal sørge for at forventningsafstemme, før jeg siger ja til et nyt arbejde, der lyder attraktivt.

Kapitel 8, Hvorfor har du et hul i dit CV dér?

Jeg var sygemeldt i en periode, men jeg er meldt helt rask uden risiko for tilbagefald. Derfor får det ingen betydning for, hvordan jeg klarer jobbet.

Kapitel 8, Hvorfor har du så mange korte ansættelser?

I kan se tre job, der er afbrudt hurtigt. Det er rigtigt. Jeg har gode forklaringer på dem alle sammen. Først er det vigtigt at sikre mig, at I ikke hører mig klynke, for det er ikke kun arbejdsgivernes skyld. ’It takes two to tango’, som man siger. To gange har kemien simpelthen ikke været til stede, og jeg mærkede rimelig hurtigt, at det ville gå den vej. Den tredje gang blev jeg syndebuk for en forkert beslutning, som jeg desværre ikke havde turdet protestere imod. Meget længere er den ikke, og jeg er glad for, at jeg kan mærke sådan en god kemi i dag.

Da jeg stoppede i Ishøj Kommune var det vigtigt for mig at udvikle mig og holde mig i gang. Derfor tog jeg vikariater og projektansættelser, mens jeg ledte efter det helt rigtige job. Det var en nøje overvejet beslutning.

Kapitel 8, Har du nogen helbredsmæssige problemer i forhold til at kunne passe jobbet?

Jeg var sygemeldt fra Ydelseskontoret på grund af en stressdiagnose. De mange vrede borgere og kraftige historier, jeg mødte der, var for meget for mig. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg på grund af en god proces ved præcis, hvad jeg reagerede på. Den slags undgår jeg nu. Jeg kender mine faresignaler til bunds og har lært at reagere på dem. Det er nogle år siden nu, og jeg har ikke haft et eneste tegn på stress siden, fordi jeg ved, hvad jeg skal forholde mig til, og hvornår jeg skal være opmærksom.

Kapitel 8, Hvorfor er din seneste chef ikke reference?

Kemien mellem min chef og mig var ikke særlig god. Vi var simpelthen et dårligt match, og det var nok begge parters skyld. Det var også derfor, jeg stoppede, og derfor, han ikke er reference. Jeg har lært, at jeg altid skal være sikker på kemien med mine nærmeste foresatte i et nyt job.

Kapitel 9, Spørgsmål, der bygger på din viden

Det er spændende, at I har besluttet at satse på leverandører i EU frem for Indien og Kina. Hvilken betydning forventer du, at den ændring får for mine opgaver i indkøbsafdelingen?

Jeg kan se, at omsætningen faldt i det seneste regnskabsår, og ved, at I har arbejdet med at tilpasse kundesegmenter og salgskanaler. Det er spændende, synes jeg. Hvordan har indsatsen virket?

Jeg er fascineret af jeres evne til at bruge de klimapolitiske strømninger og verdensmålene aktivt i investeringspolitikken. Hvordan er jeres strategi i forhold til etablering af nye markeder med stabile og konkurrencedygtige afkast?

Jeg kan se, at luksusvarebranchen har været inde i en hård periode i de seneste år. Hvilke tiltag har I taget for at imødegå modvinden?

Det fremgår af regnskaberne, at I havde et rigtig godt 2018 efter to svage år. Hvad er årsagen til, at det gik så godt?

Kapitel 9, Spørgsmål om forventningerne til dig som ansøger

Hvis jeg bad dig om at prioritere de kompetencer og egenskaber, I nævner i stillingsopslaget, hvordan ville top tre så se ud?

En af mine vigtigste er resultater. Hvordan måler I medarbejdernes præstationer?

Hvordan er jeres holdning til at ansætte medarbejdere over 50/flexjobbere/nyuddannede?

Jeg har mulighed for at begynde med kort varsel. Hvor hurtigt er I interesserede i, at jeres nye medarbejder tiltræder?

Hvilke forventninger har I til mig – både fagligt og socialt?

Jeg har mulighed for at begynde ansættelsen med en fire ugers virksomhedspraktik, der er gratis for jer. Hvad tænker du om det? (Virksomhedspraktik er ikke en mulighed i forbindelse med opslåede stillinger.)

Kapitel 9, Faglige og arbejdsrettede spørgsmål

Hvilke pædagogiske principper følger I især?

Hvilken software kommer jeg især til at arbejde med?

Hvordan er jeres forventninger til konjunkturerne på markedet i de kommende år?

Hvad betyder min erfaring med senhjerneskadede i jeres bedømmelse af min faglighed?

Hvordan forventer du, at kommunens miljøpolitiske profil udvikler sig, hvis styrkeforholdet i kommunalbestyrelsen vipper ved kommunalvalget?

Kapitel 9, Grav dybere med uddybende spørgsmål

Hvordan stiller du dig i forhold til at lave annoncørbetalte artikler?
Det har jeg det helt okay med, hvis det er med til at sikre den nødvendige indtjening for magasinet. Jeg har gjort det før, da vi lavede annonceindstik til Jyllands-Posten. Hvor stor en del af annonceomsætningen er mere eller mindre afhængigt af redaktionel omtale?

Arbejdet med sundhedsforebyggelse giver mange udfordringer. Ikke mindst i forhold til det gode eksempel, vi skal være for eleverne. Hvordan ser du din rolle i den forbindelse?
Jeg tager virkelig min position som rollemodel seriøst. Det er en selvfølge, at jeg aldrig nyder alkohol, når jeg kan møde eleverne. Det valgte jeg fra, da jeg blev lærer – og jeg ryger selvfølgelig ikke. Børnene kommer til at møde en voksen, der lever sundt, rører sig og stadigvæk har det sjovt. Hvordan er det etiske regelsæt for ansatte på efterskolen?

Fortæl om engang, en vred forælder skældte ud på dig.
Der var sket en fejl i sekretariatet, så en af de dygtige piger var havnet på det helt forkerte hold. Hendes mor og far bragede ind på kontoret næste dag. De var mildest talt ophidsede og talte højt i munden på hinanden. Jeg valgte at vente, til der var stille et øjeblik og tilbød dem at sidde. Først beklagede jeg, og derefter roste jeg deres datter, Maja. Både for hendes sociale egenskaber og for hendes høje faglige niveau. Jeg vidste, at hun havde grebet muligheden for at hjælpe et par af drengene med deres opgaver. Det tog en smule damp af raseriet, og dernæst lovede jeg, at vi ville sætte ressourcer af til at løse udfordringen. Hurtigt. Det lykkedes at få forældreparret ned igen, og jeg ved, at Maja de efterfølgende dage brugte ekstra mange kræfter på at hjælpe andre. Det var en skøn oplevelse. Hvilken opbakning har medarbejderne til at træffe selvstændige beslutninger her?

Kapitel 15, uddybende spørgsmål til sidst

Du fortalte, at direktionen i øjeblikket arbejder med en ny strategi, som skal være med til at løfte medarbejdernes engagement og ejerskab, så vi kan knytte kunderne endnu mere til os. Det giver god mening. Du nævnte ikke medarbejderne mere i den forbindelse. Hvordan har I inddraget dem i den proces, der leder frem til den afsluttende strategiplan?

Kapitel 15, svar på det geniale slutspørgsmål.

Du virker en smule usikker, når vi taler sammen her. Jeg er bange for, at det bliver svært for dig at tage kontrollen i et sjak med 12 højrøstede arbejdsmænd.
Situationen er også en helt anden her. Lige nu er jeg ærlig talt ret spændt, og det ændrer sig, når jeg står sammen med folkene. Det ved jeg både fra mit tidligere arbejde på containerterminalen og fra min uddannelsespraktik, hvor jeg havde ansvaret for en flok borebisser.

Kapitel 15, Bed om jobbet

Inden vi slutter helt, vil jeg gerne lige spørge, hvornår I regner med at tage en beslutning om, hvem I gerne vil mødes med igen?

Kapitel 15, Takkemailen

Tusind tak for en inspirerende jobsamtale i dag. Det var spændende at høre om og opleve jeres måde at behandle gæsterne på. Den har sammen med muligheden for at få områdeansvar givet mig endnu mere mod på jobbet som floor manager. Jeg glæder mig til at møde jer igen om to uger og høre endnu mere om hotellet.

Det var cool at møde dig og et par af webbureauets savage udviklere. Jeg er extra klar på at blive en del af teamet og svømme mod strømmen sammen med jer.